SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI
ul. Jana III Sobieskiego 12/9, 65-071 Zielona Góra
W swojej pracy pomagamy Klientom podejmować trudne decyzje. Niwelujemy ryzyko popełniania błędów, a także dbamy o poprawność składanej dokumentacji. Przede wszystkim jednak staramy się być bezcennym oparciem – gwarantem zapewnienia merytorycznego wsparcia prawnego poprzez indywidualne podejście do każdego Klienta i sprawy. Nasze doświadczenie oraz zaangażowanie pozwalają oferować usługi najwyższej jakości i sprawiać, by ważne dla Państwa kwestie znajdowały swoje prawne rozwiązanie.
PRAWO
KARNE
Do naszych zadań należy również obrona Klientów na każdym etapie postępowania sądowego. Zajmujemy się m.in. sporządzaniem aktów oskarżenia, apelacji, zażaleń, wniosków (m.in. o dozór elektroniczny, o warunkowe przedterminowe zwolnienie, o wstrzymanie wykonania kary) i uzyskiwaniem zadośćuczynień.
POSTĘPOWANIA
CYWILNE
Jeden z obszarów naszego działania to postępowania cywilne. Reprezentujemy przed sądami wszystkich instancji w sprawach spadkowych, majątkowych, o zapłatę, w sprawach rozwodowych oraz w postępowaniach przed sądem rodzinnym (alimenty, opieka nad dzieckiem, władza rodzicielska). Udzielamy porad prawnych, sporządzamy umowy oraz pisma sądowe.
POSTĘPOWANIA
HANDLOWE
Pomagamy również Klientom biznesowym w postępowaniach handlowych. Najmocniej skupiamy się na negocjacjach handlowych, wspieraniu i ochronie biznesów oraz ich właścicieli poprzez redagowanie umów, czy zakładanie wszelkiego rodzaju spółek. Wspieramy firmy także w prowadzeniu postępowań oraz przekształcaniu spółek.
WŁASNOŚĆ
INTELEKTUALNA
Prawo własności związane z wytworami pracy intelektualnej oraz prawami autorskimi to stosunkowo młoda gałąź, w której wielu naszych Klientów ceni sobie konsultacje prawne. Do naszych zadań należy m.in.: dbałość o prawa autorskie, ochrona licencji i sublicencji oraz ewentualne cesje praw majątkowych.
Każda sprawa jest inna i wymaga od nas indywidualnego podejścia. Zachęcamy więc Państwa do bezpośredniego kontaktu z naszym biurem. Jesteśmy dostępni i czekamy na Państwa pytania, by szczegółowo omówić rozwiązanie Państwa kwestii. Szybka porada, to szybsze działanie. Wierzymy, że nasze działanie jest kluczowe – zwłaszcza w kwestiach formalnych. Bazując na swoim doświadczeniu doradzamy optymalne rozwiązania, które przyniosą jak najlepszy rezultaty dla naszych Klientów.